Глух? И какво от това!

Графичен дизайн, фармацевтика, почистване, работа с инструменти, здравеопазване и още много – глухи ролеви модели представят себе си.

Videogalerie