ГЛУХИ ХОРА НА РАБОТА: Модели за подражание – портрети

Глухите хора трудно се забелязват в нашето общество. Да се обърне специално внимание на глухите хора и ситуациите на работното място, свързани с тях, е най-добрият и подходящ начин за информиране и осъзнаване от работодателите на различни аспекти, свързани с глухите хора, и по-специално по въпроса „Глухотата и работата”.

Тяхното описване чрез моделите за подражание и разказите им дават полезни съвети на работодателите, които не са запознати с въпросите, отнасящи се до глухотата и професионалната интеграцията на  глухите хора. Освен това, тези портрети обогатяват и мотивират глухите младежи да получат информация от първа ръка за професионалния опит на техни връстници.

В хода на проекта „Знаци за ръкостискане” се представя широка гама от видеопортрети от България, Австрия и Словения, и се изследват международни примери

© S4H

Пример за добра практика: Аптека „Мариен”, Виена

Bernd Holzgethan vor Kamera

© S4H

В хода на проекта „Знаци за ръкостискане” се представя широка гама от видеопортрети от България, Австрия и Словения …

Bernd Holzgethan vor der Kamera

© S4H

…и се изследват международни примери.p>