Ще се представят и други примери в хода на проекта!
Пример за добра практика:
Аптека „Мариен”, Виена
Глухи? И какво от това!
Модели за подражание
Равни възможности на пазара на труда
Елате заедно – глухи младежи и работодатели
Добре дошли в „Знаци за ръкостискане”
Равни възможности на пазара на труда
България – Словения – Австрия – Обединеното кралство
Работа в екип
Равни възможности на пазара на труда
Срещи и диалог
Общуване на работното място
Равни възможности на пазара на труда
Активни мрежи
Национални партньорства (equalizent, Виена)
1. Партньорска среща, януари 2016)
Ще се представят и други примери в хода на проекта!
Глухи? И какво от това!
Пример за добра практика
Ще се представят и други примери в хода на проекта!
Глухи? И какво от това!
Пример за добра практика
Ще се представят и други примери в хода на проекта!
Глухи? И какво от това!
Пример за добра практика
Равни възможности на пазара на труда
Глухи? И какво от това!
Пример за добра практика
Равни възможности на пазара на труда
Глухи? И какво от това!
Пример за добра практика
Равни възможности на пазара на труда
Глухи? И какво от това!
Пример за добра практика
Равни възможности на пазара на труда
Глухи? И какво от това!
Пример за добра практика
Равни възможности на пазара на труда
Глухи? И какво от това!
Пример за добра практика

Добре дошли в „Знаци за ръкостискане”
Елате заедно: глухи младежи & работодатели

Днес младежката безработица е голяма тема в цяла Европа. Особено за младите глухи, търсещи работа, навлизането на пазара на труда е пълно с препятствия. Проектът S4H цели да подобри възможностите за глухите младежи на пазара на труда.

S4H е насочен към компании, организации и глухи младежи. Ние описваме глухи ролеви модели и фирми с глухи служители. Млади хора дават съвети и споделят опита си за успешна комуникация на работното място и важни жестове за ежедневието на работа.  Ние подготвяме работилници за компании и осигуряваме информация за подходящи  центрове за услуги, свързани с интегрирането на пазара на труда.

Знаци за ръкостискане е двугодишен европейски проект с партньори от Австрия, България, Великобритания и Словения, насочен към.

 • Deaf People can do anything – except hear.

  I. King Jordan first Deaf President of the Gallaudet-University
 • Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.

  Aristoteles
 • "Es ist normal, verschieden zu sein."

  Richard v. Weizsäcker
 • „Menschen gehören zusammen – nicht, weil sie einander gleichen oder ähnlich sind, sondern weil sie an einer gemeinsamen Aufgabe mitwirken.“

  Ernst Cassirer
 • "We can't change the wind but we can adjust our sails."

  Aristoteles
 • Не можем да променим посоката на вятъра, но можем да настроим платната.

  Аристотел
 • Ne moremo spremeniti smeri vetra, lahko pa prilagodimo naša jadra.

  Aristoteles
 • Глухите хора могат всичко – освен да чуват.

  И. Кинг Джордън
 • Gluhi so lahko dejavni na vseh področjih  - le slišati ne morejo.

  Irving King Jordan