Signs for Handshakes

Willkommen bei Signs for Handshakes
Come Together: gehörlose Jugendliche und UnternehmerInnen
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
...gehörlos, na und!
ROLE MODELS
Best-Practice-Beispiel:
Marienapotheke, Wien
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
...gehörlos, na und!
ROLE MODELS
Best-Practice-Beispiel:
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Wien
Patrick Martinetz, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger
Teamwork
Bulgarien - Slowenien - Österreich - United Kingdom
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
Kommunikation am Arbeitsplatz
Begegnung und Dialog
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
Aktives Netzwerken
Nationale Partnerschaften
(equalizent, Wien)
1. Partnertreffen, Jänner 2016 Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
...gehörlos, na und!
ROLE MODELS
Best-Practice-Beispiele
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
...gehörlos, na und!
ROLE MODELS
Best-Practice-Beispiele
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
...gehörlos, na und!
ROLE MODELS
Best-Practice-Beispiele
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
...gehörlos, na und!
ROLE MODELS
Best-Practice-Beispiele
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
...gehörlos, na und!
ROLE MODELS
Best-Practice-Beispiele
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
...gehörlos, na und!
ROLE MODELS
Best-Practice-Beispiele
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
Previous slide
Next slide

Добре дошли в „Знаци за ръкостискане”
Елате заедно: глухи младежи & работодатели

Днес младежката безработица е голяма тема в цяла Европа. Особено за младите глухи, търсещи работа, навлизането на пазара на труда е пълно с препятствия. Проектът S4H цели да подобри възможностите за глухите младежи на пазара на труда.

S4H е насочен към компании, организации и глухи младежи. Ние описваме глухи ролеви модели и фирми с глухи служители. Млади хора дават съвети и споделят опита си за успешна комуникация на работното място и важни жестове за ежедневието на работа.  Ние подготвяме работилници за компании и осигуряваме информация за подходящи  центрове за услуги, свързани с интегрирането на пазара на труда.

Знаци за ръкостискане е двугодишен европейски проект с партньори от Австрия, България, Великобритания и Словения, насочен към.

Skip to content