BUL – Златко Груич Полич, склададжия , пекарна Птуй, Словения

 In AT

Много съм щастлив с тази работа, защото имам отлични отношения с моя шеф и моите колеги.

© S4H | Racio
CC Български, Английски, Немски, словенски