BUL – Кирил, барман, България

 In AT

Доволен съм от работата тук. Убедих се, че глухите хора можем да работим всичко, дори и като бармани. Ние не чуваме, но можем да работим всичко.

© S4H | Assist Net
CC  Български, Английски, Немски, словенски