BUL – Министерството на социалните дейности във Виена

© S4H | SMS

„Участието на хора с увреждания в обществото е от голямо значение за Министерството на социалните дейности, както и включването им на пазара на труда. Ние се опитваме да подкрепяме това с всичко, което имаме на разположение, и особено при младите хора при техния преход от училище към работа. Това е съществена част. Стараем се да подобряваме техните квалификации и да повишаваме възможностите пред тях да започнат успешно трудовия си път.“ (Dr. Andrea Schmon, SMS, Head of Departement Vienna)

(c) S4H | equalizent
CC bolgarščina, angleščina, nemščina, slovenščina

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Skip to content