BUL – Фондация Заслушай, България, София

 In AT

Фондация Заслушай се е организация, която работи в посока  за осигуряване на услуги за равен достъп за хората с увреден слух в България чрез информационните технологии. Всичките те са един здрав екип, които работят в името на една кауза, а именно – каузата за осигуряване на равен достъп за хората с увреден слух.

© S4H | Assist Net
CC  Български, Английски, Немски, словенски