BUL – I’m a deaf social worker

(c) ndcs

„Здравейте, аз съм Франки, управител в „Социални грижи“, и съм глух.
Израснах в среда на глухи, затова чувствам, че глухотата е част от това, което съм. Не съм загубил нищо – това съм си аз и затова гледам на глухотата много положително.“

© Children’s Deaf Society (U.K)
CC  Български, Английски, Немски, словенски

This video has been  provided to the project S4H with friendly support of:
© The Children’s Deaf Society, UK, http://www.ndcs.org.uk/
Direct link (Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=QhhL_kZmgwQ

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Skip to content