BUL – Christian Fischer, асистент в детска градина, Австрия, Виена

 In AT

„Моето предложение за фирмите: ако глух човек кандидатства за работа, не отхвърляйте кандидатурата му веднага. Бъдете непредубедени, дайте му възможност за лично интервю за работа, за да се опознаете. Така всичко става по-ясно.“ (Christian Fischer)

© S4H | equalizent
CC  Български, Английски, Немски, словенски