BUL – Дамян Шебян, актьор, Словения

 In AT

“През 2004 г. бях признат от Министерството на културата като работник в сферата на културата на свободна практика. Бях един от първите глухи
и хора с увреждания, получил такъв статут. […] Работата в театъра ме изпълва с положителна енергия.”

© S4H | racio
CC  Български, Английски, Немски, словенски