BUL – Габер Рупник, Химик, Словения

 In AT

„Мога да се докажа в компанията благодарение на моите знания и умения.“ (Габер Рупник)

© S4H | racio
CC  Български, Английски, Немски, словенски