BUL – I’m a deaf ski instructor

 In AT

 „Ако има нещо, за които мечтаете – направете го! Направете го, защото няма нищо невъзможно. Каквото искате да направите – вървете и го направете, опитайте се и постигнете, каквото искате, както аз направих тук.“ (Аран)

© Children’s Deaf Society (U.K)
CC  Български, Английски, Немски, словенски