Gaber Rubnik, Kemik, SLOVENIJA, Ljubljana

 In AT

“Podjetju se lahko dokažem s svojimi znanji in sposobnostmi.“ (Gaber Rubnik)

© S4H | racio
CC bolgarščina, angleščina, nemščina, slovenščina