AT – Marien Apotheke, ÖSTERREICH

“Moj delovni dan se prav nič ne razlikuje od delovnega dne ostalih farmacevtov.” (Mag. Srečo Dolanc)

© S4H | equalizent
CC bolgarščina, angleščina, nemščina, slovenščina

Gluhota ne bi smela predstavljati ovir, še posebej ne v povezavi z zdravstvenim sektorjem. V Lekarni Marien so zaposlene tri gluhe osebe, eden od njih je prvi gluhi farmacevt v Evropi, mag. farm. Srečo Dolanc. Drugi slišeči zaposleni tudi uporabljajo in razumejo znakovni jezik. Zaradi tega strokovnega znanja je Lekarna Marien vključena v številne in raznolike projekte.
Kontakt:
http://www.marienaop.eu