Ilona Seifert, Svetovalec, Avstrija, Dunaj

 In AT

“Kako je mogoče izboljšati zaposlitvene možnosti gluhih v prihodnosti? Bistveno je nudity več informacij slišečim, obiskati je treba še več podjetji, nadaljevati z osveščanjem. Na tak način povečujemo zavedanje in posledično občutek varnosti ob soočanju drug z drugim, da bomo znali komunicirati med sabo, da bomo vedeli npr., kako zaprositi za tolmača. Bolje kot je poskrbljeno za dostopnost, bolje se bo obnesla zaposlitev.” (Ilona Seifert)

© S4H |equalizent
CC bolgarščina, angleščina, nemščina, slovenščina