BUL – Илона Зайферт, консултант, Австрия, Виена

 In AT

“Как могат да се подобрят шансовете на глухите хора за работа в бъдеще? Ключът е да се предоставя повече информация на чуващите.
Да се посещават още повече компании, да се продължава със сенсибилизацията. Това води до по-добра осведоменост и по този начин – по-голяма сигурност при контактите един с друг. Да знаем как да общуваме помежду си, да знаем как да поискаме преводач и др.Колкото е по-голяма достъпността, толкова по-лесна е работната среда.” (Илона Зайферт)

© S4H | equalizent
CC  Български, Английски, Немски, словенски