BUL – TIPK, телевизионни продукции, Словения, Celje

 In SLObul

TIPK Ltd. се ръководи и управлява от глух човек. Фирмата е основана през 2013 г. Тя оперира в различни области, но нейната основна дейност са телевизионни продукции за глухи и слабочуващи.

© S4H | racio
CC  Български, Английски, Немски, словенски