BUL – Александър Иванов, медийната индустрия, България, София

 In AT

„От малък съм интегриран в общността на чуващите – в училището бях сам сред чуващи, след това и в университета, където завърших анимационно кино и графика и илюстрация. Аз вярвах в себе си, че мога да работя като креативен специалист.” (Александър Иванов)

© S4H | Assist Net
CC  Български, Английски, Немски, словенски