BUL – Bay Area Bites: Thumbs Up for Pizza at Deaf-Owned Mozzeria, USA

c-mozzaria-restaurant

Мисля, че въпросът е в отношението. Всеки, който идва с отворено съзнание, няма да има проблем да установи връзка и бързо да намери начин за общуване. Нашите сервитьори са много дружелюбни и щастливи да се ангажират с посетителите ни. Виждам как клиенти изпитват тръпка дори само да научат как да направят най-обикновен жест като „Благодаря“ или жеста за „Пица“. Тези малки неща започват да изграждат връзка. (Russ Stein)

© Mozzaria Restaurant, www.mozzaria.com
CC  Български, Английски, Немски

This video has been provided to the project S4H with friendly support of:
© Mozzaria Restaurant, www.mozzaria.com
Directlink (Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=x9DwX9Rw840

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Skip to content